Kamerstuk 35300-XII-36

Motie van de leden Paternotte en Bruins over de introductie van de emissiecomponent in havengelden op luchthavens

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Jan Paternotte (D66), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-36.html
ID: 35300-XII-36

63,3 %
36,7 %

DENK

VVD

PvdA

D66

SP

PVV

CDA

FvD

PvdD

Van Haga

50PLUS

SGP

CU

GL

vKA


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BRUINS

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchthavens in onder andere Frankfurt, Zürich en Londen (Heathrow) emissieheffingen in rekening brengen op basis van het aantal kilo stikstofoxide-uitstoot per vliegtuig;

overwegende dat sturing op schonere vliegtuigen effect heeft, zoals bewezen op de voornoemde luchthavens;

overwegende dat het voor de periode 2022–2024 de ambitie is van Schiphol om een nieuw systeem voor bepaling van luchthavengelden in te voeren;

spreekt uit dat het principe «de grootste vervuiler betaalt het meest» wenselijk is bij de bepaling van luchthavengelden;

verzoekt de regering, om de introductie van deze emissiecomponent in havengelden op de Nederlandse luchthavens overeenkomstig met Heathrow, Frankfurt en Zürich in het NLR-onderzoek naar «milieuscores» mee te nemen, en de Kamer de mogelijkheden terug te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Bruins