Stemming

Motie van de leden Kröger en Van Eijs over een plan voor overprogrammering

98,7 %
1,3 %


CU

Van Haga

SP

50PLUS

DENK

VVD

PVV

PvdA

FvD

SGP

PvdD

vKA

CDA

D66

GL


Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN VAN EIJS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er wederom sprake is van onderbesteding op de lenW-begroting;

overwegende dat de Kamer bij de vorige begrotingsbehandeling om een plan vroeg voor overprogrammering om zo onderbesteding tegen te gaan;

verzoekt de regering, om een plan voor overprogrammering te maken en dit voor januari 2020 aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van Eijs


Motie van de leden Kröger en Van Eijs over een plan voor overprogrammering

2019-10-09
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Jessica van Eijs (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-6.html