Stemming

Motie van het lid Bromet over het afwegen van investeringen in de Randstad tegen de risico's van verhuizing naar hogere gronden

20,8 %
79,2 %


SP

PvdD

VVD

CDA

vKA

PvdA

CU

D66

SGP

DENK

FvD

50PLUS

GL

Van Haga

PVV


Nr. 62 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de grote stijging van de zeespiegel nog moet komen en deze ook bij een succesvol klimaatbeleid nog decennialang zal doorzetten;

overwegende dat de bodem in Nederland op dit moment veel harder daalt dan dat de zeespiegel stijgt en dat meer pompen leidt tot nog meer daling van de bodem;

overwegende dat het huidige klimaat- en klimaatadaptatiebeleid zich richt op de periode tot 2050 en er dus geen scenario's en beleid zijn voor na 2050;

verzoekt de regering, om scenario's te maken waarin investeringen in de Randstad worden afgewogen tegen de risico's van al dan niet gedeeltelijke verhuizing naar hoger gelegen gronden voor de periode 2050–2150,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet


Motie van het lid Bromet over het afwegen van investeringen in de Randstad tegen de risico's van verhuizing naar hogere gronden

2019-11-11
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-62.html