Stemming

Motie van het lid Wassenberg over de effecten van het teruglopende aantal milieueffectrapportages

50,3 %
49,7 %


vKA

PVV

CU

SGP

PvdD

DENK

D66

Krol

VVD

FvD

PvdA

CDA

SP

50PLUS

GL


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de afgelopen tien jaar het aantal milieueffectrapportages gehalveerd is;

constaterende dat onder het huidige beleid tientallen grote projecten, zoals een mestverwerker in Oss, een olieraffinaderij in Pernis en een biomassacentrale in Diemen, doorgang konden vinden zonder dat er een milieueffectrapportage was opgesteld;

van mening dat een milieueffectrapportage van grote waarde is voor het in kaart brengen van de negatieve effecten voor de leefomgeving van de voorgenomen economische ontwikkelingen;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de effecten zijn voor de leefomgeving van het teruglopende aantal milieueffectrapportages, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Motie van het lid Wassenberg over de effecten van het teruglopende aantal milieueffectrapportages

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-41.html