Stemming

Motie van het lid Moorlag over het versnellen van de investeringen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

43,0 %
57,0 %


D66

FvD

VVD

SP

CU

CDA

vKA

PvdA

DENK

PvdD

PVV

GL

Van Haga

SGP

50PLUS


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de hoogwaterbescherming en verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater omvangrijke investeringen vergt;

overwegende dat zowel de staat van de overheidsfinanciën als de kapitaalmarkt uitermate gunstig zijn en de kans bieden op doelmatige wijze overheidsinvesteringen te doen;

verzoekt de regering, tezamen met de medeoverheden de investeringen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag


Motie van het lid Moorlag over het versnellen van de investeringen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

2019-11-11
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-71.html