Stemming

Motie van de leden Paternotte en Remco Dijkstra over stimuleren van elektrisch vliegen

78,0 %
22,0 %


vKA

GL

CDA

SP

FvD

PVV

VVD

PvdD

Van Haga

PvdA

SGP

D66

50PLUS

CU

DENK


Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meerdere luchtvaartmaatschappijen nu al elektrische vliegtuigen in bestelling hebben voor korte routes met een beperkt aantal passagiers;

overwegende dat elektrisch vliegen een belangrijk onderdeel kan zijn van verduurzaming van luchtvaart op korte afstanden waar snel treinverkeer ontbreekt;

overwegende dat kleine, elektrische vliegtuigen nieuwe kansen kunnen bieden aan regionale vliegvelden;

verzoekt de regering de ambitie om voorop te lopen in de elektrische luchtvaart op te nemen in de Luchtvaartnota;

verzoekt de regering tevens te onderzoeken of elektrische en hybride vliegtuigen voor een beperkte periode vrijgesteld kunnen worden van bestaande slotbeperkingen om zo innovatie aan te jagen;

verzoekt de regering voorts in overleg met de provincies nieuwe luchthavenbesluiten te faciliteren voor regionale luchthavens die erop gericht zijn om elektrisch vliegen maximaal te stimuleren en gericht te ondersteunen

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Remco Dijkstra


Motie van de leden Paternotte en Remco Dijkstra over stimuleren van elektrisch vliegen

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Jan Paternotte (D66), Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-34.html