Stemming

Motie van het lid Van Aalst over verhogen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 140 km/u

14,7 %
85,3 %


vKA

SP

SGP

50PLUS

GL

PVV

CDA

Van Haga

VVD

DENK

D66

CU

PvdD

FvD

PvdA


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de doorstroming van het verkeer op de snelwegen wordt bevorderd door het verhogen van de maximumsnelheid;

  • een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur aan automobilisten voldoende ruimte biedt om een variabele snelheid te hanteren ter bevordering van de doorstroming;

verzoekt de regering, de maximumsnelheid op de snelwegen te verhogen naar 140 kilometer per uur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst


Motie van het lid Van Aalst over verhogen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 140 km/u

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-17.html