Stemming

Motie van de leden Wassenberg en Van Esch over voorkomen dat er afgedankte boorplatforms op zee achterblijven

34,9 %
65,1 %


PvdA

SGP

D66

GL

CU

PvdD

SP

Van Haga

vKA

PVV

VVD

CDA

FvD

DENK

50PLUS


Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN ESCH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Verenigd Koninkrijk voornemens is om Shell toe te staan drie van zijn afgedankte boorplatforms in de Noordzee te laten staan;

constaterende dat daarmee 11.000 ton chemicaliën en olie in de natuur achterblijft;

van mening dat Shell zijn eigen rommel moet opruimen;

verzoekt de regering, om internationaal alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er geen afgedankte boorplatforms op zee achterblijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Esch


Motie van de leden Wassenberg en Van Esch over voorkomen dat er afgedankte boorplatforms op zee achterblijven

2019-11-11
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), van Esch
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-74.html