Stemming

Motie van het lid Schonis over een plan van aanpak om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te halen

65,8 %
34,2 %


SP

PvdA

GL

vKA

PvdD

PVV

SGP

VVD

DENK

FvD

50PLUS

CU

CDA

D66

Van Haga


Nr. 68 MOTIE VAN HET LID SCHONIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de waterkwaliteit in Nederland nog niet voldoet aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water;

overwegende dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 behaald moeten zijn;

overwegende dat de doelen alleen bereikt kunnen worden wanneer de waterplannen van alle betrokken overheden goed op elkaar zijn afgestemd;

overwegende dat het noodzakelijk is om hierop goede regie te voeren;

verzoekt de regering, om voor het voeren van een goede regie op het behalen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water in 2027 een plan van aanpak op te stellen en dit uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis


Motie van het lid Schonis over een plan van aanpak om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te halen

2019-11-11
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Rutger Schonis (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-68.html