Stemming

Gewijzigde motie van het lid Ziengs c.s. over een taskforce voor de PFAS-problematiek (t.v.v. 35300-XII-21)

97,3 %
2,7 %


SGP

Van Haga

PvdA

GL

FvD

VVD

PvdD

PVV

50PLUS

SP

DENK

D66

vKA

CDA

CU


Nr. 52 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ZIENGS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 21

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie ertoe leidt dat op dit moment veel werkzaamheden stil komen te liggen, dit enerzijds door de norm en anderzijds doordat de PFAS-houdende grond nergens naar toe kan,

constaterende dat de Staatssecretaris heeft aangegeven pas op zijn vroegst in juni 2020 met een oplossing voor de langere termijn te komen,

verzoekt de regering een task-force in te richten met als taak:

  • Het in kaart brengen van de projecten die stil zijn komen te liggen als gevolg van de PFAS- problematiek inclusief de reden waarom dat project stil is komen te liggen,

  • Structureel met elkaar oplossingen te bespreken voor knelpunten als grondbanken, bodemkwaliteitskaarten of onduidelijkheden in het tijdelijk handelingskader,

verzoekt de regering, daarnaast in de door de Staatssecretaris ingestelde werkconferenties in te zetten op het los trekken van individuele projecten, de Kamer hierover voor het eind van dit jaar te informeren en zo spoedig mogelijk te komen tot een definitief handelingskader met een werkbare en veilige norm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Von Martels

Stoffer


Gewijzigde motie van het lid Ziengs c.s. over een taskforce voor de PFAS-problematiek (t.v.v. 35300-XII-21)

2019-10-29
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Maurits von Martels (CDA), Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-52.html