Stemming

Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Van Esch over een onafhankelijke evaluatie van het Waddenfonds (t.v.v. 35300-XII-73)

46,7 %
53,3 %


CU

SP

vKA

50PLUS

FvD

Van Haga

SGP

D66

PvdA

DENK

PVV

PvdD

CDA

VVD

GL


Nr. 84 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN ESCH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 73

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat honderden miljoenen euro’s zijn verdwenen uit het Waddenfonds zonder dat duidelijk is wat de effecten zijn;

constaterende dat er ondanks verschillende aanmaningen nog altijd geen werkend monitorings- en evaluatiesysteem is;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk in samenwerking met betrokken provincies een tussentijdse evaluatie door een onafhankelijke partij te organiseren en een monitoringssysteem in het leven te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Esch


Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Van Esch over een onafhankelijke evaluatie van het Waddenfonds (t.v.v. 35300-XII-73)

2019-12-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), van Esch
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-84.html