Kamerstuk 35300-XII-61

Motie van het lid Bromet over het opnemen van het project Holwerd aan Zee in de tweede tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 11 november 2019
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-61.html
ID: 35300-XII-61

24,8 %
75,2 %

VVD

vKA

CU

CDA

FvD

D66

DENK

50PLUS

SP

PvdA

Van Haga

PvdD

PVV

SGP

GL


Nr. 61 MOTIE VAN HET BROMET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Programmatische Aanpak Grote Wateren tweede tranche zich richt op het structureel ecologisch herstel van de grote wateren en dat het project Holwerd aan Zee een belangrijke bijdrage hieraan levert;

constaterende dat de financiering van Holwerd aan Zee voor een substantieel deel uit de regio en particulier geld is gedekt maar nog niet geheel is gerealiseerd;

verzoekt de regering, het project Holwerd aan Zee op te nemen in de tweede tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet