Kamerstuk 35300-XII-74

Motie van de leden Wassenberg en Van Esch over voorkomen dat er afgedankte boorplatforms op zee achterblijven

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 11 november 2019
Indiener(s): van Esch , Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-74.html
ID: 35300-XII-74

34,9 %
65,1 %

Van Haga

PvdA

D66

VVD

GL

SP

vKA

PVV

SGP

CU

CDA

PvdD

DENK

50PLUS

FvD


Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN ESCH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Verenigd Koninkrijk voornemens is om Shell toe te staan drie van zijn afgedankte boorplatforms in de Noordzee te laten staan;

constaterende dat daarmee 11.000 ton chemicaliën en olie in de natuur achterblijft;

van mening dat Shell zijn eigen rommel moet opruimen;

verzoekt de regering, om internationaal alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er geen afgedankte boorplatforms op zee achterblijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Esch