Kamerstuk 35300-XII-76

Overdracht portefeuille openbaar vervoer en spoor

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 1 november 2019
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-76.html
ID: 35300-XII-76

Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2019

Vandaag bent u door de Minister-President in kennis gesteld van de tijdelijke herschikking van taken en functies binnen het kabinet als gevolg van de ziekte van Minister Ollongren (Kamerstuk 34 700, nr. 67). De herschikking heeft ook geleid tot een verschuiving van taken in de portefeuilles van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en die van de Minister voor Milieu en Wonen. Met ingang van heden behoren de werkzaamheden met betrekking tot openbaar vervoer en spoor tot de portefeuille van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hierop bestaan twee uitzonderingen: de onderwerpen ZBO-vorming van ProRail en spoorordening maken deel uit van de portefeuille van de Minister voor Milieu en Wonen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga