Stemming

Motie van de leden Stoffer en Van der Graaf over een nationaal verbod op vrachtverkeer op zondag

17,3 %
82,7 %


PvdD

SP

VVD

FvD

50PLUS

PVV

CU

PvdA

DENK

Van Haga

GL

vKA

CDA

SGP

D66


Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in verschillende Europese lidstaten, waaronder buurland Duitsland, sprake is van een verbod op vrachtverkeer op zondag;

overwegende dat een dergelijk verbod bijdraagt aan zondagsrust, ook voor de chauffeur, en aan milieubescherming;

verzoekt de regering, in het transportbeleid zondagsrust als een van de doelstellingen en indicatoren mee te nemen;

verzoekt de regering tevens, stappen te zetten richting een nationaal verbod op vrachtverkeer op zondag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Van der Graaf


Motie van de leden Stoffer en Van der Graaf over een nationaal verbod op vrachtverkeer op zondag

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Stieneke van der Graaf (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-49.html