Stemming

Motie van de leden Stoffer en Van der Graaf over een nationaal verbod op vrachtverkeer op zondag

17,3 %
82,7 %


SGP

GL

PvdD

VVD

CU

PvdA

Van Haga

SP

D66

vKA

CDA

FvD

50PLUS

DENK

PVV


Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in verschillende Europese lidstaten, waaronder buurland Duitsland, sprake is van een verbod op vrachtverkeer op zondag;

overwegende dat een dergelijk verbod bijdraagt aan zondagsrust, ook voor de chauffeur, en aan milieubescherming;

verzoekt de regering, in het transportbeleid zondagsrust als een van de doelstellingen en indicatoren mee te nemen;

verzoekt de regering tevens, stappen te zetten richting een nationaal verbod op vrachtverkeer op zondag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Van der Graaf


Motie van de leden Stoffer en Van der Graaf over een nationaal verbod op vrachtverkeer op zondag

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Stieneke van der Graaf (CU), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-49.html