Kamerstuk 35300-XII-65

Motie van het lid Laçin over het zo snel mogelijk vervangen van loden leidingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 11 november 2019
Indiener(s): Cem Laçin (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-65.html
ID: 35300-XII-65

46,3 %
53,7 %

GL

PVV

VVD

PvdD

DENK

PvdA

Van Haga

CU

CDA

vKA

50PLUS

FvD

SP

SGP

D66


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog 100.00 tot 200.000 huishoudens zijn waar loden leidingen aanwezig zijn;

constaterende dat de Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat de bewoners van deze woningen en dan met name kinderen verhoogd risico lopen, onder andere op een lager IQ en chronische aandoeningen;

overwegende dat uit de reactie van het kabinet onvoldoende urgentie spreekt;

van mening dat de overheid ervoor moet instaan dat water uit de kraan voor iedereen in Nederland veilig is;

verzoekt de regering, uiterlijk het eerste kwartaal van 2020 met een concreet plan van aanpak te komen hoe deze leidingen zo snel mogelijk te vervangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin