Stemming

Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Dik-Faber over een proeftuin circulaire wijken en dorpen (t.v.v. 35300-XII-38)

50,7 %
49,3 %


vKA

PvdD

CU

PVV

PvdA

SGP

FvD

VVD

SP

D66

Van Haga

GL

DENK

50PLUS

CDA


Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in toenemende mate gemeenschappen in dorpen, buurten en wijken naast coöperatieve energieopwekking ook hun productie en consumptie van voedsel, hun mobiliteit en hun grondstoffenverbruik willen verduurzamen;

overwegende dat deze initiatieven bijdragen aan de vorming van lokale duurzame en circulaire deeleconomieën en daarom steun verdienen;

verzoekt de regering om, in navolging van de proeftuin aardgasvrijwijken, te verkennen of een proeftuin circulaire wijken en dorpen kan worden gestart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Dik-Faber


Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Dik-Faber over een proeftuin circulaire wijken en dorpen (t.v.v. 35300-XII-38)

2019-10-29
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-56.html