Kamerstuk 35300-XII-28

Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over de Royal Schiphol Group als koepel voor alle vliegvelden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Jan Paternotte (D66), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-28.html
ID: 35300-XII-28

94,0 %
6,0 %

CU

PvdA

SGP

vKA

CDA

50PLUS

PvdD

SP

GL

D66

Van Haga

FvD

PVV

DENK

VVD


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN PATERNOTTE

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in een klein land als Nederland van belang is dat luchthavens met elkaar samenwerken om zo elkaar te versterken en maatschappelijke waarde te creëren in plaats van elkaar onnodig op hetzelfde te beconcurreren;

overwegende dat een overkoepelende en integrale regie tussen de Nederlandse luchthavens hieraan kan bijdragen;

overwegende dat er verschillende scenario's te bedenken zijn hoe dit vorm zou kunnen worden gegeven, bijvoorbeeld om te bezien of er de bereidheid zou zijn bij de verschillende spelers om alle vliegvelden onder de Royal Schiphol Group te laten vallen;

verzoekt de regering, om te onderzoeken welke samenwerkingsscenario's inclusief het draagvlak mogelijk zouden zijn om de regie tussen deze vliegvelden te vergroten zodat ze meer aanvullend op elkaar worden en elkaars kracht beter wordt benut, en de Kamer voor de conceptluchtvaartnota hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Paternotte