Stemming

Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over het borgen van de zoetwatervoorziening in het Volkerak-Zoommeer

94,0 %
6,0 %


50PLUS

SP

CU

DENK

D66

Van Haga

CDA

PvdD

FvD

vKA

SGP

GL

VVD

PVV

PvdA


Nr. 59 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mogelijke verzilting van het Volkerak-Zoommeer een van de maatregelen binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren is;

overwegende dat het verzilten van het Volkerak-Zoommeer verstrekkende gevolgen heeft voor de landbouw, de visserij en de bestaande functie van het Volkerak-Zoommeer;

overwegende dat zoetwater van groot belang is voor onze drinkwatervoorziening en voor onder anderen agrariërs om hun land te beregenen bij steeds vaker voorkomende droogteperiodes;

verzoekt de regering, om bij de besluitvorming over het Volkerak-Zoommeer op korte en lange termijn met prioriteit de zoetwatervoorziening te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Geurts

Schonis

Van Brenk


Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over het borgen van de zoetwatervoorziening in het Volkerak-Zoommeer

2019-11-11
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD), Corrie van Brenk (PvdA), Rutger Schonis (D66), Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-59.html