Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Brenk over intensivering van handhaving en verzwaring van sanctionering bij verkeersovertredingen (t.v.v. 35300-XII-47)

45,3 %
54,7 %


PvdA

FvD

DENK

D66

VVD

CU

Groep Krol/vKA

CDA

GL

SGP

SP

PVV

50PLUS

Van Haga

PvdD


Nr. 113 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BRENK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Strategisch Plan Verkeersveiligheid streeft naar nul verkeersslachtoffers,

overwegende dat bij een derde van het aantal verkeersdoden het slachtoffer geen gordel droeg,

overwegende het feit dat de boetebedragen in 2020 geïndexeerd worden volgens de consumentenprijsindex,

overwegende dat Nederland in rap tempo zakt op de Europese ranglijst van verkeersveilige landen,

verzoekt de regering, in te zetten op intensivering van handhaving en verzwaring van sanctionering,

en gaat over tot de orde van de dag

Van Brenk


Gewijzigde motie van het lid Van Brenk over intensivering van handhaving en verzwaring van sanctionering bij verkeersovertredingen (t.v.v. 35300-XII-47)

2020-07-01
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-113.html