Kamerstuk 35300-XII-6

Motie van de leden Kröger en Van Eijs over een plan voor overprogrammering

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 9 oktober 2019
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Jessica van Eijs (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-6.html
ID: 35300-XII-6

98,7 %
1,3 %

CU

CDA

FvD

SP

PVV

PvdA

SGP

50PLUS

D66

Van Haga

VVD

PvdD

vKA

DENK

GL


Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN VAN EIJS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er wederom sprake is van onderbesteding op de lenW-begroting;

overwegende dat de Kamer bij de vorige begrotingsbehandeling om een plan vroeg voor overprogrammering om zo onderbesteding tegen te gaan;

verzoekt de regering, om een plan voor overprogrammering te maken en dit voor januari 2020 aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van Eijs