Kamerstuk 35300-XII-43

Motie van het lid Wassenberg over een einde aan het uitroeibeleid van de muskusrat

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-43.html
ID: 35300-XII-43

35,3 %
64,7 %

PvdA

SP

DENK

50PLUS

GL

CU

FvD

SGP

vKA

PVV

Van Haga

PvdD

CDA

VVD

D66


Nr. 43 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de waterschappen verplicht zijn in het muskusrattenbeheer de dieren alle vermijdbare pijn, spanning en lijden te besparen en niet-dodelijke methoden te overwegen;

constaterende dat uit langdurend Zweeds onderzoek is gebleken dat niet-bestrijden leidt tot stabilisering van de muskusrattenpopulatie op een laag niveau;

verzoekt de regering, een einde te maken aan het landelijke uitroeibeleid van de muskusrat;

verzoekt de regering tevens, de waterschappen te vragen een nieuwe, langjarige veldproef op te zetten waarbij preventieve maatregelen en niet-bestrijden nadrukkelijk worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg