Stemming

Motie van de leden Amhaouch en Schonis over een supersnelle trein als alternatief voor een korteafstandvlucht

85,3 %
14,7 %


PVV

GL

DENK

FvD

D66

VVD

CU

CDA

SGP

PvdD

Van Haga

SP

vKA

50PLUS

PvdA


Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN SCHONIS

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er breed draagvlak is om voor de korte afstanden de trein een prima alternatief te maken voor vliegen;

overwegende dat om dit aantrekkelijk te maken het belangrijk is dat het product «trein» echt aantrekkelijker wordt gemaakt voor verbindingen naar belangrijke internationale knooppunten in onze buurlanden richting Noord-, Oost- en Zuid-Europa;

overwegende dat er meerdere innovatieve wijzen zijn te bedenken om te zorgen voor een nieuwe vorm van een supersnelle trein, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een moderne zweeftrein via internationale corridors, gescheiden van nationaal/regionaal vervoer;

verzoekt de regering, een quickscan te laten opstellen die de innovatieve mogelijkheden en de potentiële maatschappelijke kosten en baten in kaart brengt die een nieuwe vorm van een supersnelle trein zeer aantrekkelijk zou kunnen maken als alternatief voor een korteafstandsvlucht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Schonis


Motie van de leden Amhaouch en Schonis over een supersnelle trein als alternatief voor een korteafstandvlucht

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Rutger Schonis (D66), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-27.html