Stemming

Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes

63,3 %
36,7 %


50PLUS

GL

FvD

D66

CU

CDA

SP

vKA

Van Haga

PVV

SGP

PvdA

PvdD

DENK

VVD


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S.

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het betrokken partijen niet gelukt is om een reductiedoelstelling voor blik af te spreken;

constaterende dat het verpakkend bedrijfsleven geen specifieke aanpak voor blik in het zwerfafval wil opstellen;

overwegende dat blik in het milieu zorgt voor verontreiniging, onnodig dierenleed en jaarlijks het overlijden van ten minste 4.000 koeien;

overwegende dat de rijksoverheid voor kleine plastic flesjes een reductiedoelstelling van 70% tot 90% in het zwerfafval per voorjaar 2020 heeft vastgesteld en daartoe een doel voor 90% gescheiden inzameling in de wet heeft opgenomen;

verzoekt de regering, vergelijkbare doelen voor blik (als in drankverpakkingen) voor het najaar van 2021 in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van Eijs

Dik-Faber

Von Martels

Laçin

Kröger

Moorlag

Van Brenk

Stoffer

Öztürk

Van Kooten-Arissen

Wassenberg


Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), Cem Laçin (SP), William Moorlag (PvdA), Femke Merel Arissen (vKA), Corrie van Brenk (PvdA), Selçuk Öztürk (DENK), Suzanne Kröger (GL), Jessica van Eijs (D66), Maurits von Martels (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Chris Stoffer (SGP), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-33.html