Kamerstuk 35300-XII-17

Motie van het lid Van Aalst over verhogen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 140 km/u

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-17.html
ID: 35300-XII-17

14,7 %
85,3 %

CDA

GL

PVV

PvdD

CU

SP

VVD

PvdA

vKA

D66

SGP

FvD

Van Haga

50PLUS

DENK


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de doorstroming van het verkeer op de snelwegen wordt bevorderd door het verhogen van de maximumsnelheid;

  • een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur aan automobilisten voldoende ruimte biedt om een variabele snelheid te hanteren ter bevordering van de doorstroming;

verzoekt de regering, de maximumsnelheid op de snelwegen te verhogen naar 140 kilometer per uur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst