Stemming

Motie van het lid Laçin over het zo snel mogelijk vervangen van loden leidingen

46,3 %
53,7 %


50PLUS

VVD

CU

SGP

SP

PvdA

vKA

DENK

PVV

PvdD

CDA

FvD

GL

Van Haga

D66


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog 100.00 tot 200.000 huishoudens zijn waar loden leidingen aanwezig zijn;

constaterende dat de Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat de bewoners van deze woningen en dan met name kinderen verhoogd risico lopen, onder andere op een lager IQ en chronische aandoeningen;

overwegende dat uit de reactie van het kabinet onvoldoende urgentie spreekt;

van mening dat de overheid ervoor moet instaan dat water uit de kraan voor iedereen in Nederland veilig is;

verzoekt de regering, uiterlijk het eerste kwartaal van 2020 met een concreet plan van aanpak te komen hoe deze leidingen zo snel mogelijk te vervangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin


Motie van het lid Laçin over het zo snel mogelijk vervangen van loden leidingen

2019-11-11
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Cem Laçin (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-65.html