Stemming

Motie van het lid Van Aalst over direct opheffen van de verplichting van E10 voor pomphouders

17,3 %
82,7 %


Van Haga

vKA

VVD

CDA

D66

GL

CU

PvdD

FvD

DENK

PVV

PvdA

SP

SGP

50PLUS


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de verplichting voor pomphouders om E10 aan te bieden bij kleinere tankstations leidt tot minder aanbod;

  • E10 juist leidt tot meer verbruik en een hogere prijs;

  • E10 schade aan kan richten bij bepaalde motoren;

van mening dat het aanbod van de pomphouder in overeenstemming moet zijn met de vraag van de consument;

verzoekt de regering, de verplichting van E10 voor pomphouders per direct op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst


Motie van het lid Van Aalst over direct opheffen van de verplichting van E10 voor pomphouders

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-18.html