Kamerstuk 35300-XII-19

Motie van het lid Van Aalst over bevriezen van de gebruikersvergoeding voor het spoorgoederenvervoer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-19.html
ID: 35300-XII-19

24,7 %
75,3 %

Van Haga

SGP

PVV

SP

GL

FvD

PvdA

DENK

vKA

D66

VVD

50PLUS

CDA

CU

PvdD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de gebruikersvergoedingen jaar op jaar gestegen zijn;

  • de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur steeds slechter wordt;

van mening dat dit tot grote frustraties en economische schade leidt;

verzoekt de regering, de gebruikersvergoeding voor het spoorgoederenvervoer te bevriezen totdat de spoorinfrastructuur weer op orde is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst