Kamerstuk 35300-XII-82

Reactie op het amendement van het lid Remco Dijkstra over meer landelijke data over verkeersveiligheidsrisico's

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 3 december 2019
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-82.html
ID: 35300-XII-82

Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2019

Op 25 november jl. heb ik tijdens het NO MIRT toegezegd schriftelijk te reageren op het amendement van de heer Dijkstra. Met deze brief geef ik mijn waardering aan dit amendement

AMENDEMENT met Kamerstuk 35 300 XII, nr. 81

Indiener: Dijkstra

T.a.v artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid voor het beter inzichtelijk maken van verkeersdata.

De strekking van dit amendement is betere data met betrekking tot risico’s en verkeersongevallen om een meer effectief verkeersveiligheidsbeleid te kunnen ontwikkelen.

Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 is een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak geïntroduceerd, om effectiever verkeersveiligheidsbeleid te kunnen uitvoeren en monitoren. Deze aanpak vergt data om verkeersonveiligheid en de risico’s op verkeersongevallen nauwkeurig in kaart te brengen. In het kader van het SPV zijn overheden dit jaar begonnen met het inventariseren en analyseren van de verkeersveiligheidsrisico’s. Daarbij is ondervonden dat er een grote behoefte is aan meer en eenduidige data voor het in kaart brengen van de verkeersveiligheidsproblematiek.

Het amendement zou een impuls geven aan het verzamelen en toegankelijk maken van hoogwaardige en eenduidige data over risico’s en ongevallen, door overheden, kennisinstellingen, verzekeringspartijen en marktpartijen. Zo kunnen overheden beter bepalen waar zich onveilige situaties voordoen en kunnen zij prioriteren bij het nemen van effectieve maatregelen.

Mijn waardering voor dit amendement is daarom oordeel Kamer.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga