Kamerstuk 35300-XII-47

Motie van het lid Van Brenk over zwaardere sancties bij verkeersovertredingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-47.html
ID: 35300-XII-47
Wijzigingen: 35300-XII-113

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Strategisch Plan Verkeersveiligheid streeft naar nul verkeersslachtoffers;

overwegende dat bij een derde van het aantal verkeersdoden het slachtoffer geen gordel droeg;

overwegende het feit dat de boetebedragen in 2020 geïndexeerd worden volgens de consumentenprijsindex;

overwegende dat Nederland in rap tempo zakt op de Europese ranglijst van verkeersveilige landen;

van mening dat de verschillende publiekscampagnes ter bevordering van de verkeersveiligheid onvoldoende effect hebben gehad;

verzoekt de regering, in te zetten op het verzwaren van de sanctionering van overtredingen door:

  • het substantieel verhogen van verkeersboetes;

  • het invoeren van inkomensafhankelijke boetes;

  • het onderzoeken van de mogelijkheid tot invoer van een «puntensysteem»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk