Kamerstuk 35300-XII-55

Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Stoffer over de gebruiksruimte op Rotterdam The Hague Airport (t.v.v. 35300-XII-35)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 29 oktober 2019
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-55.html
ID: 35300-XII-55
Origineel: 35300-XII-35

Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN STOFFER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Eindhoven Airport in het laatste decennium de snelst groeiende luchthaven van Nederland was;

constaterende dat de provincie Zuid-Holland het Rijk heeft verzocht de mogelijkheid te onderzoeken voor een additionele locatie voor maatschappelijk helikopterverkeer;

van mening dat een pas op de plaats voor de groei van voornoemde vliegvelden wenselijk is;

verzoekt de regering, te streven naar het buiten de gebruiksruimte plaatsen van de hulpdiensten op Rotterdam The Hague Airport waarbij de vrij komende geluidsruimte volledig in mindering wordt gebracht;

verzoekt de regering voorts, toekomstige uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op Eindhoven respectievelijk de gebruiksruimte voor burgerluchtvaart van Rotterdam The Hague pas toe te staan na daling van geluidshinder, fijnstofuitstoot en, indien mogelijk, CO2-uitstoot,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Stoffer