Wetsvoorstel 32127 - 15 september 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2009
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Voorstel van wet (tweede lezing)
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Brief regering
Amendement
Amendement
Motie
Amendement
Amendement
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Advies van andere adviesorganen
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - technische briefing
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Commentaar - algemene oproep schr. comm. in Staatscourant
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Agenderen - technische briefing
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport