Wetsvoorstel 32127 - 15 september 2009
Indieners: Ernst Hirsch Ballin , Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA), Eurlings S , Jan Peter Balkenende (minister-president , minister algemene zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Gewijzigde motie (nader)
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement