Wetsvoorstel 32127 - 15 september 2009
Indieners: Jan Peter Balkenende (minister-president , minister algemene zaken) (CDA), Ernst Hirsch Ballin (minister justitie) (CDA), Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA), Eurlings S

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2009
Besluit: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Gewijzigde motie (nader)
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 17 november 2009 aangebrachte wijzigingen
Brief van de minister president, minister van algemene zaken
Derde nota van wijziging
Brief van de minister president, minister van algemene zaken
Brief van de minister president, minister van algemene zaken
Amendement
Brief van de collegevoorzitter van actal
Amendement van het lid vendrik
Amendement van het lid vendrik
Amendement van het lid vendrik
Amendement van het lid vendrik
Amendement van het lid vendrik
Amendement van het lid vendrik
Amendement van het lid vendrik
Amendement van het lid vendrik
Amendement van de leden vendrik en van der ham
Amendement van de leden vendrik en van gent
Verslag van rondetafelgesprekken
Tweede nota van wijziging
Nota naar aanleiding van het verslag
Verslag
Nota van wijziging
Advies raad van state en nader rapport1
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap