Kamerstuk 32127-198

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Gepubliceerd: 2 juni 2014
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127-198.html
ID: 32127-198

Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juni 2014

Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Hierbij bied ik u daarom de rapportage over 2013–2014 aan, de vierde in de rij1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus