24,7 %
75,3 %

CDA

SGP

Verdonk

CU

PvdA

PvdD

GL

VVD

D66

PVV

SP


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 19
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 4 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In bijlage II, onderdeel E, vervalt nummer 5.

Toelichting

Na een besluitvormingsproces rond het al dan niet aanleggen van de A4 Midden Delfland van enkele decennia, waarbij met name de Rijksoverheid zelf zich weinig besluitvaardig toonde, is het niet erg gepast nu via dit wetsvoorstel een beslissing te forceren en de mogelijkheden voor beroep van belanghebbenden te beperken. Zo’n gang van zaken is funest voor het draagvlak van dit project en andere infrastructurele projecten.

Vendrik