Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

604 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
23 januari 2019 - 15 maart 2019
Het bericht dat China geen zonne- en windenergieprojecten meer zal steunen
Thierry Baudet (FvD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
12 februari 2019 - 8 maart 2019
Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
20 februari 2019 - 25 februari 2019
De stijgende energierekening
Tom van der Lee (GL), Bart Snels (GL)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
23 november 2018 - 22 februari 2019
Het rapport ‘Last Gasp: The coal companies making Europe sick’
Wim-Jan Renkema (GL), Suzanne Kröger (GL), Tom van der Lee (GL)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)

Alle
4 maart 2019
Problemen met en leren van pilots aardgasvrije wijken voor de toekomstige wijkaanpak
Agnes Mulder (CDA), Erik Ronnes (CDA)
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat
27 februari 2019
Het vernietigen van emissierechten en het waterbedeffect
Tom van der Lee (GL)
Minister van Economische Zaken en Klimaat
20 februari 2019
De vergroening van de auto’s van de overheid
Frank Wassenberg (PvdD)
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken en Klimaat
20 februari 2019 - 25 februari 2019
De stijgende energierekening
Tom van der Lee (GL), Bart Snels (GL)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
19 februari 2019
Het bericht ‘Sportclubs moeten verduurzaming aantonen’
Rudmer Heerema (VVD)
Ministers voor Medische Zorg en van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
13 februari 2019
Het artikel ‘Nederland onderaan EU-lijst duurzame energie’
Matthijs Sienot (D66)
Minister van Economische Zaken en Klimaat
12 februari 2019 - 8 maart 2019
Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
24 januari 2019 - 6 februari 2019
Een studie betreffende methaanlekkages bij oude en verlaten gaswinningsputten
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
23 januari 2019 - 15 maart 2019
Het bericht dat China geen zonne- en windenergieprojecten meer zal steunen
Thierry Baudet (FvD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
23 januari 2019 - 6 februari 2019
Het artikel 'Schadelijke lekkage dreigt bij duurzame aardwarmte'
Simon Geleijnse (50PLUS), Corrie van Brenk (PvdA)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
22 januari 2019 - 7 februari 2019
Het bericht ‘De oplossing: én-en!’
Remco Dijkstra (VVD)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
22 januari 2019 - 6 februari 2019
Het bericht ‘Schadelijke lekkage dreigt bij alle duurzame aardwarmteprojecten in Nederland’
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
21 januari 2019 - 20 februari 2019
Het bericht 'Zakt het warmtetarief als het losgekoppeld wordt van gas?'
Matthijs Sienot (D66), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
18 januari 2019 - 13 februari 2019
Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten in Drenthe, Groningen en Overijssel
Jaco Geurts (CDA), Agnes Mulder (CDA)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
16 januari 2019 - 13 februari 2019
Het tekort aan aansluitcapaciteit voor duurzame energie-initiatieven
William Moorlag (PvdA)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
16 januari 2019 - 12 februari 2019
Het bericht ‘Defensie ziet liever geen windmolens naast munitieopslag’
Salima Belhaj (D66)
Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
16 januari 2019 - 6 februari 2019
De gestegen kosten voor het gebruik van warmte
William Moorlag (PvdA)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
16 januari 2019 - 13 februari 2019
Het artikel ‘Tekort aan stroomkabels voor grote hoeveelheid zonne-energie’
Tom van der Lee (GL)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
10 januari 2019
Het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 'rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft'
Agnes Mulder (CDA), Jaco Geurts (CDA)
Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
10 januari 2019 - 13 februari 2019
De berichten ‘Waarschuwing: geen nieuwe zonneparken, het net kan het niet aan’ en ‘Groot probleem: voetbalclub wil zonnepanelen maar krijgt deksel op neus‘
William Moorlag (PvdA)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)