Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

89 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
11 maart 2019 - 29 maart 2019
De Grote Kolksluis
von Martels
van Nieuwenhuizen Wijbenga
6 maart 2019 - 27 maart 2019
De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand
von Martels , Stieneke van der Graaf (CU)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
15 augustus 2018 - 4 september 2018
Stremming bij sluizen in het Twentekanaal
5 januari 2018 - 23 januari 2018
Het bericht ‘Stormachtig begin’
Rudmer Heerema (VVD), Remco Dijkstra (VVD)

Alle
28 november 2019
Het artikel ‘Waterschap wil sterke visie op rivierverruiming na weer een afgeblazen project’
Corrie van Brenk (PvdA)
11 maart 2019 - 29 maart 2019
De Grote Kolksluis
von Martels
van Nieuwenhuizen Wijbenga
6 maart 2019 - 27 maart 2019
De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand
von Martels , Stieneke van der Graaf (CU)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
15 augustus 2018 - 4 september 2018
Stremming bij sluizen in het Twentekanaal
5 januari 2018 - 23 januari 2018
Het bericht ‘Stormachtig begin’
Rudmer Heerema (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
29 december 2017 - 16 januari 2018
Het bericht “Regio zet druk op werk Twentekanalen”
Han ten Broeke (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
14 juni 2017 - 20 september 2017
Het bericht dat Kustpact over bebouwing leidt tot scherpe conflicten
Liesbeth van Tongeren (GL)
8 juni 2017 - 22 juni 2017
‘duidelijkheid omtrent de bestemming van de Spiegelwaal in Nijmegen‘.
Rob Jetten (D66)
13 april 2017 - 17 mei 2017
De opstelling van Rijkswaterstaat inzake de oeverbestorting in de Oosterschelde
Roelof Bisschop (SGP)
6 maart 2017 - 31 maart 2017
Alternatief “Vaargeul Walvischstaart” voor de ontpoldering van de Hedwigepolder
Jacques Monasch (Monasch)
17 februari 2017 - 24 februari 2017
Schadevergoeding door de kapotte stuw bij Grave
Martijn van Helvert (CDA), Erik Ronnes (CDA), Jaco Geurts (CDA)
10 januari 2017 - 22 februari 2017
Door waterkrachtcentrales gedode alen
Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
4 januari 2017 - 25 januari 2017
De stuw bij Grave
Jaco Geurts (CDA), Martijn van Helvert (CDA), Erik Ronnes (CDA)
23 september 2016 - 13 oktober 2016
Het onderhoud van sloten door waterschappen
Barbara Visser (VVD), Helma Lodders (VVD)
25 mei 2016 - 17 juni 2016
De uitvoering van het programma Stroomlijn, deelgebied 1 en 2
Henk Leenders (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
9 mei 2016 - 30 mei 2016
Het voorstel aan de gemeenteraad van Arnhem over mogelijke woningbouw in het uiterwaardengebied van de Nederrijn
Eric Smaling (SP)
6 april 2016 - 3 mei 2016
De zorgen van waterschappen over de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek
Jacques Monasch (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
8 maart 2016 - 24 maart 2016
De waterschapsbelasting 2016
Henk Krol (50PLUS)
8 december 2015 - 21 januari 2016
Het nieuwsbericht “Kampen denkt na over extra bypass naast Reevediep”
Eric Smaling (SP)
30 november 2015 - 27 januari 2016
Het bericht dat Rijkswaterstaat een omstreden onkruidverdelger in wil zetten langs de IJssel
Henk Leenders (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)