Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

93 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
1 juli 2020 - 6 augustus 2020
Waterplantenproblematiek op de Randmeren en het Zuidelijk IJsselmeergebied
Jaco Geurts (CDA)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
26 juni 2020 - 20 juli 2020
De verruiming van de sluis bij Kornwerderzand.
Laura Bromet (GL)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
29 mei 2020 - 19 juni 2020
Het watertekort op Sint Eustatius
Nevin Özütok (GL)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
28 november 2019 - 19 december 2019
Het artikel ‘Waterschap wil sterke visie op rivierverruiming na weer een afgeblazen project’
Corrie van Brenk (PvdA)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)

Alle
1 juli 2020 - 6 augustus 2020
Waterplantenproblematiek op de Randmeren en het Zuidelijk IJsselmeergebied
Jaco Geurts (CDA)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
26 juni 2020 - 20 juli 2020
De verruiming van de sluis bij Kornwerderzand.
Laura Bromet (GL)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
29 mei 2020 - 19 juni 2020
Het watertekort op Sint Eustatius
Nevin Özütok (GL)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
28 november 2019 - 19 december 2019
Het artikel ‘Waterschap wil sterke visie op rivierverruiming na weer een afgeblazen project’
Corrie van Brenk (PvdA)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
11 maart 2019 - 29 maart 2019
De Grote Kolksluis
Maurits von Martels (CDA)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
6 maart 2019 - 27 maart 2019
De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand
Maurits von Martels (CDA), Stieneke van der Graaf (CU)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
15 augustus 2018 - 4 september 2018
Stremming bij sluizen in het Twentekanaal
Maurits von Martels (CDA)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
5 januari 2018 - 23 januari 2018
Het bericht ‘Stormachtig begin’
Remco Dijkstra (VVD), Rudmer Heerema (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
29 december 2017 - 16 januari 2018
Het bericht “Regio zet druk op werk Twentekanalen”
Remco Dijkstra (VVD), Han ten Broeke (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
14 juni 2017 - 20 september 2017
Het bericht dat Kustpact over bebouwing leidt tot scherpe conflicten
Liesbeth van Tongeren (GL)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
8 juni 2017 - 22 juni 2017
‘duidelijkheid omtrent de bestemming van de Spiegelwaal in Nijmegen‘.
Rob Jetten (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
13 april 2017 - 17 mei 2017
De opstelling van Rijkswaterstaat inzake de oeverbestorting in de Oosterschelde
Roelof Bisschop (SGP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
6 maart 2017 - 31 maart 2017
Alternatief “Vaargeul Walvischstaart” voor de ontpoldering van de Hedwigepolder
Jacques Monasch (Monasch)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
17 februari 2017 - 24 februari 2017
Schadevergoeding door de kapotte stuw bij Grave
Martijn van Helvert (CDA), Jaco Geurts (CDA), Erik Ronnes (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
10 januari 2017 - 22 februari 2017
Door waterkrachtcentrales gedode alen
Fatma Koşer Kaya (D66)
Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
4 januari 2017 - 25 januari 2017
De stuw bij Grave
Jaco Geurts (CDA), Erik Ronnes (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
23 september 2016 - 13 oktober 2016
Het onderhoud van sloten door waterschappen
Barbara Visser (VVD), Helma Lodders (VVD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
25 mei 2016 - 17 juni 2016
De uitvoering van het programma Stroomlijn, deelgebied 1 en 2
Henk Leenders (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
9 mei 2016 - 30 mei 2016
Het voorstel aan de gemeenteraad van Arnhem over mogelijke woningbouw in het uiterwaardengebied van de Nederrijn
Eric Smaling (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
6 april 2016 - 3 mei 2016
De zorgen van waterschappen over de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek
Jacques Monasch (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)