Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

26 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
29 maart 2019 - 24 april 2019
Integriteitskwesties bij de waterschappen
Monica den Boer (D66)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
23 januari 2019 - 14 februari 2019
Het bericht ‘Bestuurslid luidt noodklok: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld’
Remco Dijkstra (VVD), Helma Lodders (VVD), Albert van den Bosch (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66), Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
16 maart 2018 - 5 april 2018
De beloning van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank
Henk Nijboer (PvdA)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
11 april 2017 - 28 april 2017
Het bericht dat er binnen de gehele overheid is informatieveiligheid nodig is
Gijs van Dijk (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Alle
29 maart 2019 - 24 april 2019
Integriteitskwesties bij de waterschappen
Monica den Boer (D66)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
23 januari 2019 - 14 februari 2019
Het bericht ‘Bestuurslid luidt noodklok: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld’
Remco Dijkstra (VVD), Helma Lodders (VVD), Albert van den Bosch (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66), Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
16 maart 2018 - 5 april 2018
De beloning van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank
Henk Nijboer (PvdA)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
11 april 2017 - 28 april 2017
Het bericht dat er binnen de gehele overheid is informatieveiligheid nodig is
Gijs van Dijk (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
23 september 2016 - 13 oktober 2016
Het onderhoud van sloten door waterschappen
Barbara Visser (VVD), Helma Lodders (VVD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
6 april 2016 - 3 mei 2016
De zorgen van waterschappen over de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek
Jacques Monasch (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
8 maart 2016 - 24 maart 2016
De waterschapsbelasting 2016
Henk Krol (50PLUS)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
3 juni 2015 - 23 juni 2015
Het afkopen van een bestuurder voor negen ton door een openbaar lichaam van waterschappen
Gerard Schouw (D66)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
3 juni 2015 - 23 juni 2015
Het bericht dat een oud-directeur van een belastingkantoor voor waterschappen bijna 9 ton als afkoopsom heeft gekregen
Manon Fokke (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
3 juni 2015 - 24 juni 2015
Het bericht dat een falende directeur van een waterschap bijna een miljoen euro heeft meegekregen
Eric Smaling (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
9 maart 2015 - 21 april 2015
De kosten voor promotiecampagnes van de waterschappen
Ronald van Raak (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
24 februari 2015 - 10 maart 2015
De stijging van waterschapslasten ten gevolge van het hoogwaterbeschermingsprogramma
Wassila Hachchi (D66), Gerard Schouw (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
2 december 2014 - 20 januari 2015
Het achteraf regelen van vergunningen voor reeds uitgevoerde projecten door het Waterschap Roer en Overmaas
Eric Smaling (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
8 april 2014 - 9 mei 2014
De oproep van de directievoorzitter van Vitens om de waterbelasting af te schaffen
Louis Bontes (Lid-Bontes)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
12 februari 2014 - 10 maart 2014
De verandering in de wijze van bekostiging van de waterschapslasten
Ronald van Raak (SP), Henk van Gerven (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
19 december 2013 - 24 januari 2014
Het bericht dat het waterschap Aa en Maas aan Heineken subsidie verstrekt
Gerard Schouw (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
14 juni 2013 - 24 juni 2013
De stijging van de waterschapslasten door het waterschap Brabantse Delta
Henk van Gerven (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
21 maart 2013 - 3 april 2013
De stijging van de waterschapslasten in 2013 met meer dan 5%
Wassila Hachchi (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
7 februari 2013 - 26 februari 2013
Verkiezingen voor waterschappen
Lutz Jacobi (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
23 januari 2013 - 13 februari 2013
Over gestegen waterschapsbelastingen
Manon Fokke (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)