Kamerstuk 32127-48

Amendement van het lid Vendrik over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 48
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen op 12 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.3

In tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «woonfunctie gelegen in een woongebouw» en «andere woonfunctie»:

a. met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd in «0,75»;

b. met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd in «0,7»;

c. met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd in «0,65», en

d. met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd in: 0,6.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw jaarlijks met 0,05 aan te scherpen. Nu is deze norm 0,8. Door dit amendement komt de norm in 2014 uit op 0,6. Door het aanscherpen van de EPC wordt een flinke impuls gegeven aan innovatie in de bouw. Nieuwe technieken om energie te besparen die nu wel beschikbaar zijn, maar waarvoor nog geen noodzaak bestaat ze toe te passen, worden met scherpere nomen interessant. Dat levert werkgelegenheid op in de (duurzame) bouw en verwante sectoren. Bovendien komen de kabinetsdoelstellingen voor energiebesparingen ermee beter binnen bereik.

Vendrik