Kamerstuk 32127-176

Motie van het lid Smaling over de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit de Crisis- en herstelwet laten

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Gepubliceerd: 23 januari 2014
Indiener(s): Eric Smaling
Onderwerpen: organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127-176.html
ID: 32127-176
Wijzigingen: 32127-184

Nr. 176 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 23 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister heeft benadrukt dat de Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is, maatschappelijk gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen;

overwegende dat bij de ontwikkelingen in Muiden rond het KNSF-terrein juist sprake is van grote maatschappelijke weerstand;

overwegende dat de Commissie Operatie Schoon Schip heeft vastgesteld dat in de casus Muiden sprake is geweest van belangenverstrengeling en onregelmatigheden;

verzoekt de regering, de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling