Kamerstuk 32127-228

Motie van het lid Laan-Geselschap over het schrappen van artikel 6p

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


36,7 %
63,3 %

PVV

VVD

PvdA

GL

DENK

50PLUS

FvD

D66

SGP

PvdD

CU

CDA

SP


Nr. 228 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP

Voorgesteld 24 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland zich geplaatst ziet voor een forse bouwopgave;

constaterende dat in de zeventiende tranche van de Crisis- en herstelwet bij wijze van experiment een zestal gemeenten mogen afwijken van de landelijke, in het Bouwbesluit 2012 genoemde, energieprestatiecoëfficiënt oftewel de EPC-normen;

constaterende dat de huidige landelijke norm invulling geeft aan de realisatie van duurzame woningen;

constaterende dat strengere en willekeurige lokale duurzaamheidseisen leiden tot vertraging en onduidelijkheid voor de bouwsector;

van mening dat strengere en willekeurige EPC-normen niet bijdragen aan het spoedig realiseren van meer woningen;

verzoekt de regering, artikel 6p Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, (zeventiende tranche) te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laan-Geselschap