Kamerstuk 32127-10

Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van artikel 5.2

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


22,7 %
77,3 %

PvdA

VVD

PvdD

D66

CDA

PVV

GL

CU

SGP

SP

Verdonk


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 4 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 5.2 vervalt.

Toelichting

De regering stelt voor de beroepsmogelijkheid te schrappen voor de toevoeging per AMvB van nieuwe elementen aan Bijlagen I, II en III. Door het schrappen van deze beroepsmogelijkheid, ontstaat er een disbalans tussen de bevoegdheden van regering, die (zonder bemoeienis van de Kamer) in principe een eindeloze reeks projecten en regels aan de lijsten in de Bijlagen kan toevoegen, zonder dat belanghebbenden in de gelegenheid zijn daar beroep tegen aan te tekenen. Die zelfde bedenking geldt ook tegen de regering dat de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden niet voor beroep openstaat. Door de aanwijzing van een ontwikkelingsgebied ontstaan weer ruime mogelijkheden om wet- en regelgeving ruim te interpreteren, dus tegen de aanwijzing zou in het kader van «checks en balances» beroep moeten openstaan.

Vendrik