Kamerstuk 32127-35

Afschrift van het advies van Actal aan de Minister-President inzake de Crisis- en Herstelwet

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 35
BRIEF VAN DE COLLEGEVOORZITTER VAN ACTAL

10 november 2009

Hierbij zend ik u in afschrift het advies1 zoals het College van Actal vandaag heeft gestuurd aan de minister president, naar aanleiding van zijn adviesaanvraag over de Crisis- en herstelwet.

Collegevoorzitter,

S. R. A. van Eijck


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.