Kamerstuk 32127-231

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Gepubliceerd: 18 juni 2018
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127-231.html
ID: 32127-231

Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2018

Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016–2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aan1.

Aan uw Kamer is toegezegd jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Crisis- en herstelwet (Chw). Voor de Voortgangsrapportages is een begeleidingscommissie opgericht conform de toezegging die is gedaan aan uw Kamer op 9 februari 2015 (Kamerstuk 32 127, nr. 211). De begeleidingscommissie bestaat uit prof. mr. dr. Ben Schueler (universiteit van Utrecht, Staatsraad), mr. Marga Robesin (Stichting Natuur en Milieu), prof. dr. Arjan Bregman (Instituut voor Bouwrecht), mr. Marco Lurks (VNG) en mr. Martijn Verwoerd (Bouwend Nederland).

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren