Kamerstuk 32127-81

Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


50,7 %
49,3 %

CDA

PvdD

Verdonk

CU

SP

PvdA

D66

VVD

SGP

GL

PVV


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 81
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 341

Ontvangen 12 november 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 2, afdeling 4, vervalt.

Toelichting

De regering stelt voor de eis dat 70% van huurders van een woningcomplex akkoord moet zijn met een energiebesparingsinvestering te laten vallen. Daarmee kiest het kabinet ervoor een goed functionerende wettelijke norm te laten vallen, met onbekende (juridische) gevolgen. Nu weet een rechter immers precies wat hij kan beschouwen als een project met draagvlak. Als het voorgestelde artikel doorgang vindt, zullen rechters zelf elk individueel geval moeten bekijken, omdat een collectieve norm ontbreekt. Ook ondermijnt het amendement het draagvlak dat nodig is voor dergelijke projecten. Door de positie van huurders op dit punt te verslechteren, zal de neiging om werk te maken van energiebesparing niet toenemen, in tegendeel.

Vendrik

Van Gent

Samsom

Roemer


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.