Kamerstuk 32127-214

Aanbieding Crisis- en herstelwet voortgangsrapportage 2014-2015

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2016

Op 31 maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking.

Aan uw Kamer is toegezegd jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Chw.

Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage 2014–2015, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, aan1.

Voor de Voortgangsrapportages is, naar aanleiding van vragen van lid Smaling, een begeleidingscommissie opgericht conform de toezegging die ik heb gedaan aan uw Kamer op 9 februari 2015 (Kamerstuk 32 127, nr. 211). De begeleidingscommissie bestaat uit prof. mr. Niels Koeman (Staatsraad, voorzitter), mr. Marga Robesin (Stichting Natuur en Milieu), prof. dr. Arjan Bregman (Instituut voor Bouwrecht), prof. mr. dr. Ben Schueler (universiteit van Utrecht, Staatsraad), mr. Marco Lurks (VNG) en mr. Martijn Verwoerd (Bouwend Nederland). De begeleidingscommissie heeft richting gegeven aan de opzet en inhoud van de rapportage.

De Voortgangsrapportage geeft een duidelijk beeld van het enthousiasme waarmee gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de Crisis- en herstelwet. Bijna een kwart van de gemeenten en provincies in Nederland experimenteert met de Chw. Er zijn, op verzoek van met name gemeenten, in de periode waarover deze Voortgangsrapportage gaat, medio 2014-medio 2015 (10e en 11e tranche) 33 experimenten toegevoegd, dat is meer dan gemiddeld. Veel gemeenten zijn enthousiast over de mogelijkheden die het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan, biedt (22 experimenten in deze periode). De Voortgangsrapportage geeft inzicht in het gebruik van de Crisis- en herstelwet in genoemde periode.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus