Kamerstuk 32127-114

Gewijzigd Amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 13 over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


26,0 %
74,0 %

D66

Verdonk

CU

SP

CDA

PvdD

PvdA

PVV

SGP

GL

VVD


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 114
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 16 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Hoofdstuk 1, paragraaf 2.2, vervalt.

II

In artikel 5.3, eerste lid, vervalt de zinsnede «1.4 en».

III

In artikel 5.3, tweede lid, wordt «De artikelen 1.4 en 1.9 zijn» vervangen door: Artikel 1.9 is.

Toelichting

De regering stelt voor om decentrale overheden het recht te ontzeggen beroep in te stellen tegen besluiten van het Rijk. Los van het feit dat dit niet vaak voorkomt en los van het principiële punt dat dit voorstel een hiërarchie tussen overheden veronderstelt die niet bestaat, is ook maar er de vraag of er tijdwinst mee te boeken valt. Door de we naar de bestuursrechter af te sluiten, zullen decentrale overheden in dergelijke omstandigheden hun heil zoeken bij de civiele rechter. Omdat in zulke conflicten sowieso ook andere belanghebbenden beroep zullen instellen bij de bestuursrechter, ontstaat er twee juridische sporen, waardoor de juridische complexiteit juist toeneemt.

Vendrik