Kamerstuk 32127-13

Amendement van het lid Vendrik over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 4 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1.4 vervalt.

II

In artikel 5.3 vervalt de zinsnede «1.4 en».

Toelichting

De regering stelt voor om decentrale overheden het recht te ontzeggen beroep in te stellen tegen besluiten van het Rijk. Los van het feit dat dit niet vaak voorkomt en los van het principiële punt dat dit voorstel een hiërarchie tussen overheden veronderstelt die niet bestaat, is ook maar er de vraag of er tijdwinst mee te boeken valt. Door de we naar de bestuursrechter af te sluiten, zullen decentrale overheden in dergelijke omstandigheden hun heil zoeken bij de civiele rechter. Omdat in zulke conflicten sowieso ook andere belanghebbenden beroep zullen instellen bij de bestuursrechter, ontstaat er twee juridische sporen, waardoor de juridische complexiteit juist toeneemt.

Vendrik