Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

24 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
13 mei 2019 - 26 juni 2019
Preventieve handhaving in het bestuursrecht
Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Suzanne Dekker (D66)
3 december 2018 - 1 mei 2019
Een betalingsherinnering door overheden
Ronald van Raak (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
27 februari 2019 - 15 maart 2019
Een uitleg van de Bibob-toets
Attje Kuiken (PvdA)
Attje Kuiken (PvdA), Grapperhaus , Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
27 september 2018 - 6 november 2018
Het sluiten van woningen op grond van de Wet Damocles
Michiel van Nispen (SP), Maarten Groothuizen (D66), Kathalijne Buitenweg (GL)

Alle
13 mei 2019 - 26 juni 2019
Preventieve handhaving in het bestuursrecht
Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Suzanne Dekker (D66)
27 februari 2019 - 15 maart 2019
Een uitleg van de Bibob-toets
Attje Kuiken (PvdA)
Attje Kuiken (PvdA), Grapperhaus , Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
3 december 2018 - 1 mei 2019
Een betalingsherinnering door overheden
Ronald van Raak (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
27 september 2018 - 6 november 2018
Het sluiten van woningen op grond van de Wet Damocles
Michiel van Nispen (SP), Maarten Groothuizen (D66), Kathalijne Buitenweg (GL)
26 juli 2018 - 4 september 2018
De herleidbare vermelding van het persoonlijke burgerservicenummer (BSN) op de voorzijde van het paspoort.
Harry van der Molen (CDA)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
3 februari 2017 - 28 februari 2017
Het bericht dat er grote verontwaardiging heerst over de aanhouding van een 12-jarige jongen
Tunahan Kuzu (GrKÖ)
Stef Blok (minister zonder portefeuille , minister veiligheid en justitie) (VVD)
27 december 2016 - 24 januari 2017
De uitspraak bestuursrechter betreffende vergunning voor het opsporen van schaliegas door Cuadrilla
Liesbeth van Tongeren (GL), Carla Dik-Faber (CU)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
24 februari 2016 - 5 april 2016
De benoeming van de topambtenaar die zich op het ministerie bezig hield met de Raad van State tot staatsraad
Michiel van Nispen (SP)
Ard van der Steur (minister veiligheid en justitie) (VVD)
29 april 2015 - 8 juni 2015
Het bericht dat veel mensen in de problemen komen na zinloze gijzeling vanwege verkeersboetes
Nine Kooiman (SP), Gerard Schouw (D66)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
24 oktober 2014 - 18 november 2014
Het bericht dat de rechters bij de Raad van State zelden de kant van de vluchteling kiezen
Attje Kuiken (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
24 januari 2014 - 4 juli 2014
Het aanhoudende misbruik van de Wet openbaarheid bestuur
Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
28 augustus 2013 - 15 oktober 2013
Het ondermijnen van bestuurdersaansprakelijkheid
Mei Li Vos (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
26 augustus 2013 - 4 oktober 2013
Het misbruiken van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)
Manon Fokke (PvdA), Astrid Oosenbrug (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
21 december 2012 - 1 mei 2013
Het incassobeleid van het Centraal Justitieel Incasso Bureau
Jan de Wit (SP)
30 augustus 2012 - 17 september 2012
De weigering van Rijkswaterstaat folders van stichting de Batavier ter inzage te leggen
Rik Grashoff (GL)
20 augustus 2012 - 26 september 2012
Het corruptieonderzoek op Bonaire
Ronald van Raak (SP)
20 augustus 2012 - 26 september 2012
Corruptie van politici op Bonaire
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Carola Schouten (CU)
21 oktober 2011 - 8 november 2011
Het in beslag nemen van fazanten door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)
Marianne Thieme (PvdD)
21 oktober 2011 - 26 oktober 2011
De vacaturetekst vice-president Raad van State
Ineke van Gent (GL)
16 september 2011 - 2 november 2011
De invloed van de hoogte van griffierechten op de gang naar de rechter
Jeroen Recourt (PvdA)