Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

37 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
23 februari 2024 - 16 april 2024
Te hoge boetes voor studentenreisproducten
Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
30 januari 2024 - 27 februari 2024
Het bericht dat uithuisplaatsingen van kinderen stilzwijgend worden verlengd
Patrick Crijns (PVV), Marina Vondeling (PVV)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
1 mei 2023 - 17 mei 2023
De recente rechterlijke uitspraken aangaande het toeslagenschandaal en het verzoek niet in hoger beroep te gaan
Renske Leijten
Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
23 februari 2023 - 27 maart 2023
De uitspraak van de Raad van State inzake windmolens
Wybren van Haga (BVNL)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)

Alle
23 februari 2024 - 16 april 2024
Te hoge boetes voor studentenreisproducten
Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
30 januari 2024 - 27 februari 2024
Het bericht dat uithuisplaatsingen van kinderen stilzwijgend worden verlengd
Patrick Crijns (PVV), Marina Vondeling (PVV)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
1 mei 2023 - 17 mei 2023
De recente rechterlijke uitspraken aangaande het toeslagenschandaal en het verzoek niet in hoger beroep te gaan
Renske Leijten
Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
3 maart 2023 - 24 maart 2023
Het position paper Omgevingswet-DSO van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Laura Bromet (GL)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 februari 2023 - 27 maart 2023
De uitspraak van de Raad van State inzake windmolens
Wybren van Haga (BVNL)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
9 februari 2023 - 6 maart 2023
De staat die doorprocedeert tegen inwoners
Sandra Beckerman
Hans Vijlbrief (staatssecretaris economische zaken) (D66)
24 februari 2022 - 12 april 2022
Het naleven van de Wet openbaarheid van bestuur en rechterlijke uitspraken
Khadija Arib (PvdA)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
12 januari 2022 - 18 januari 2022
Het feit dat de regering brieven met aanwijzingen aan gemeentes stuurde zonder wettelijke grondslag
Jasper van Dijk , Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
2 december 2021 - 3 februari 2022
Het artikel 'Juridische fuik overheid maakt burgers ‘kansloos’'
Inge van Dijk (CDA), Hilde Palland (CDA)
Ferdinand Grapperhaus (CDA), Alexandra van Huffelen (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
1 december 2021 - 3 februari 2022
Burgers die tegen de overheid moeten procederen
Khadija Arib (PvdA)
Sander Dekker (VVD), Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
30 juni 2021 - 6 september 2021
De uitspraak van de afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State inzake een milieubeoordeling voor windturbinenormen.
Joost Eerdmans (EénNL)
Dilan Yeşilgöz-Zegerius (staatssecretaris economische zaken) (VVD)
30 juni 2021 - 6 september 2021
Het Europees Handvest Lokale Autonomie
Pepijn van Houwelingen (FVD)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
31 augustus 2020
Eerder gegeven antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht ‘WOB verzoek goedkeuring SIVOR'
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
13 mei 2019 - 26 juni 2019
Preventieve handhaving in het bestuursrecht
Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
27 februari 2019 - 15 maart 2019
Een uitleg van de Bibob-toets
Attje Kuiken (PvdA)
Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
3 december 2018 - 1 mei 2019
Een betalingsherinnering door overheden
Ronald van Raak
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
27 september 2018 - 6 november 2018
Het sluiten van woningen op grond van de Wet Damocles
Michiel van Nispen , Kathalijne Buitenweg (GL), Maarten Groothuizen (D66)
Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
26 juli 2018 - 4 september 2018
De herleidbare vermelding van het persoonlijke burgerservicenummer (BSN) op de voorzijde van het paspoort.
Harry van der Molen (CDA)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
3 februari 2017 - 28 februari 2017
Het bericht dat er grote verontwaardiging heerst over de aanhouding van een 12-jarige jongen
Tunahan Kuzu (GrKÖ)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
27 december 2016 - 24 januari 2017
De uitspraak bestuursrechter betreffende vergunning voor het opsporen van schaliegas door Cuadrilla
Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GL)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)