Kamervraag 2018Z22783

Een betalingsherinnering door overheden

Ingediend 3 december 2018
Indiener Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen bestuursrecht recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22783.html
 • Vraag 1
  Waarom zijn bedrijven wel, maar is de overheid niet verplicht om mensen eerst een betalingsherinnering te sturen?1
 • Vraag 2
  Deelt u de opvatting dat overheden en andere organisaties met een publieke taak mensen niet onnodig met wantrouwen moeten benaderen?
 • Vraag 3
  Begrijpt u de boosheid van burgers als zij een aanmaning of boete krijgen als zij een keer vergeten een rekening te betalen, of zelfs nooit een rekening hebben ontvangen?
 • Vraag 4
  Is het volgens u wenselijk dat overheden, waaronder gemeenten en waterschappen, soms wel, maar vaak niet een «herinnering» sturen? Vindt u het bestaan van deze verschillen tussen deze overheden onwenselijk? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Deelt u de opvatting dat kosten nooit een reden mogen zijn om geen «herinnering» te sturen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Vindt u het wenselijk dat onder meer de Belastingdienst stelt dat als een brief niet retour komt deze als bezorgd kan worden beschouwd? Hoe kan het dat een individuele burger zo verantwoordelijk wordt gesteld voor de kwaliteit van de postbezorging?
 • Vraag 7
  Zou volgens u een overheid of andere organisatie met een publieke taak die zelf een rekening in de verkeerde maand heeft geboekt een aanmaning of boete moeten sturen?
 • Vraag 8
  Zou volgens u een overheid of andere organisatie met een publieke taak een boete moeten innen als mensen een rekening voor het ontvangen van de aanmaning alsnog hebben betaald?
 • Vraag 9
  Deelt u de opvatting dat het niet zinvol is dat gemeenten mensen uit de schulden proberen te helpen, maar andere overheden of organisaties met een publieke taak diezelfde mensen in de schulden steken, door een aanmaning of boete? Hoe zouden we dit in de toekomst kunnen voorkomen?
 • Vraag 10
  Bent u bereid om een norm te stellen en uit te spreken dat overheden en andere organisaties met een publieke taak mensen altijd eerst een betalingsherinnering moeten sturen? Bent u bereid om dit ook aan alle betrokken organisaties te laten weten? Bent u bereid om dit ook wettelijk vast te leggen?
 • Mededeling - 20 december 2018

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP) met kenmerknummer 2018Z22783 over het versturen van en betalingsherinnering door overheden, niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. De benodigde afstemming met de betrokken overheidsorganisaties vergt meer tijd. Ik streef ernaar u de antwoorden voor het einde van januari 2019 toe te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22783
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een betalingsherinnering door overheden (ingezonden 3 december 2018).