Kamerstuk 32127-16

Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om het opnieuw in exploitatie nemen van vliegveld Twente uit het wetsvoorstel te schrappen

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


24,7 %
75,3 %

D66

GL

SP

CU

SGP

VVD

PvdA

CDA

PvdD

PVV

Verdonk


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 4 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In bijlage II, onderdeel D, vervalt nummer 1.

Toelichting

Het al dan niet opnieuw in exploitatie nemen van vliegveld Twente is een complex en omstreden besluit. Er heeft echter nog geen definitieve besluitvorming over dit project in de kamer plaatsgevonden: de Structuurvisies gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en de Luchtvaartnota zijn nog niet in de Tweede Kamer besproken. Evenmin is er een exploitant voor de luchthaven gevonden, toch een voorwaarde om überhaupt tot ontwikkeling van een eventuele luchthaven te komen. Het is dan ook onduidelijk hoe dat project, waarvan evenmin duidelijk is hoe het binnen het streven naar duurzaamheid te passen valt, snel werk zou kunnen opleveren. Het project hoort dus niet in het wetsvoorstel thuis.

Vendrik